/// ... ///
VKN/KAS gribi iestāties? aktuāli / news darbi / works projekti / projects kim? vkn diplomandu izstādes / graduate shows linki / links nodaļa / department
 
  DARI TĀ!


  Te daži pāgājušo gadu iestājeksāmenu uzdevumi kompozīcijā.
Tāpat vien, "vitamīniem".
Protams, šogad būs citi uzdevumi, bet raksturs saglabāsies.  iestajeksameni-komp-2008.pdf
  iestajeksameni-komp-2010.pdf
  iestajeksameni-komp-2011.pdf
  iestajeksameni-komp-2012.pdf
  iestajeksameni-komp-2014.pdf
 
 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMI 2020./2021. STUDIJU GADAM

​Informācija par iestājpārbaudījumu uzdevumiem un nepieciešamajiem materiāliem ŠEIT

27.—31. jūlijs
Elektroniskā dokumentu iesniegšana Bakalaura studiju programmai.

28. jūlijs — 3. augusts
Sagatavoto iestājpārbaudījumu uzdevumu darbu attēlus (failus) jāievieto LMA MOODLE platformā. Instrukcija tiks nosūtīta uz e-pastu, pēc reflektanta reģistrācijas iestājpārbaudījumam.

4. — 7. augusts
Norisināsies īpašās piemērotības pārbaudījumi un to izvērtēšana.

4. un / vai 5. augustā
Izziņots otrās kompozīcijas uzdevums.

5. — 7. augusts
Norisinās pārrunas ar reflektantiem LMA MOODLE platformā videozvana veidā.

11. augusts
Rezultātu paziņošana.

13.— 17. augusts
Studiju līguma slēgšana (ņemot vērā situāciju, datumi var mainīties).

Jautājumus uzdodiet ​rakstot uz epastu vkn@lma.lv