/// ... ///
VKN/KAS gribi iestāties? aktuāli darbi projekti kim? vkn diplomandu izstādes linki nodaļa
kim? info 2009 / Armands Zelčs / Bēgšanas mēģinājums / Escape Attempt 2009 / Mārtiņš Ratniks / Zeme / Land 2009 / Miks Mitrēvics / Entropijas kubs / Entropy Cube 2010 / Kaspars Podnieks / Neparasta vieta / Unusual Place 2010 / Dace Džeriņa / Dārgumu telpa / Room of Treasures 2010 / Evelīna Deičmane / Lielais nemiers / The Great Unrest 2010 / Maija Kurševa / Trīskājains gadījums / Three-Legged Case 2010 / Krišs Salmanis / Bezmiegs / Insomnia 2010 / Ieva Epnere / Zaļā Zeme / The Green Land 2010 / Anta Pence, Dita Pence / Objekti un video / Objects and Video 2010 / Kristaps Kalns, Sarmīte Māliņa / Kas man ko slēpt, sēžot vienam rožu dārzā / What is There to Hide Sitting Lone in a Rose Garden 2010 / Reinis Hofmanis / Sale 2010 / F5 / Dārznieks / Gardener 2011 / Ojārs Pētersons / Oranžā puse / The Orange Side 2011 / Mārtiņš Ratniks / Projekcijas / Projections 2011 / Kaspars Podnieks / Svienotie trauki / Communicating Vessels 2011 / Kaspars Groševs / I/O. Bez ienaidniekiem / I/O. Without Enemies 2011 / Reinis Hofmanis / Larp 2011 / Darja Meļņikova / Jaucot līnijas, kārtojot kaudzes / Dashing Lines and Forming Heaps 2011 / Armands Zelčs / Nav tā, kurš ir. Tā vārds ir zināms. / That Is Not Which Is. The Name of That Is Known. 2012 / Indriķis Ģelzis / Aklās skaņas / Blind Sounds 2012 / Indriķis Ģelzis / Tikšanās / The Meeting 2012 / Katrīna Neiburga / Lietu atmiņa / The Memory of Things 2012 / Kristīne Kursiša / Pesonālizstāde / Solo Exhibition 2013 / Miks Mitrevics un Kristīne Kursiša / Septiņas ceturtdienas / Seven Thursdays 2013 / Ieva Epnere / Telpas atmiņa / Mindscapes 2013 / Kaspars Groševs / 00:10:00:00 2013 / Evita Vasiļjeva / Paralēle Verikālei / Parallel to Vertical 2013 / Edgars Lielzeltiņš / Nepārtraukts / Continuous 2013 / Ieva Kraule / 11 no 10 2013 / Kristaps Epners / Personālizstāde / Solo Exhibition 2013 / Ojārs Pētersons / Oranžais stūris / Orange Corner 2013 / Maija Kurševa / Seriāls / Series 2013 / Armands Zelčs / Trials of Fading Landscape 2014 / Darja Meļņikova / A Green Silhouette of Grey 2014 / grupas izstāde / Aspena - Ķemeri
 
 
  Reinis Hofmanis "Larp"
15. 05. 2011 - 19. 06. 2011
Brīvdabas lomu spēles atspoguļo pasauli, kura radīta sintezējot masu kultūras ietekmi. Popkultūras elementi - filmu, grāmatu un datorspēļu varoņi, kļūst par kāda jauno identitāti. Ikdiena tiek nomainīta pret paralēlu, fantāzijas pasauli, kur nākotne, pagātne un tagadne netiek nodalīta.  Viss, kas šķiet neiespējams reālajā pasaulē, ir iespējams spēles pasaulē. Biroja darbinieks, students, slimnīcas direktors, medmāsa, militārists, rotaslietu tirgotājs, skolotāja kļūst par burvi, orku, zombiju, trolli, elfu, sūnu vīru vai goblinu. Sapņi un vēlme būt varonim tiek materializēta un izdzīvota.
Mākslinieks, kura daiļradei ir raksturīgs trausls līdzsvars starp dokumentālo foto un inscenējumu, fotogrāfiju sērijā “LARP” portretē tēlus ārpus spēles konteksta, tādējādi telpa ap tiem funkcionē kā starptelpa, kas rada dabisku distanci starp varoņiem un skatītāju. To simboliski nojauc sastapšanās brīdis jeb varoņa un skatītāja ‘acu kontakts’.
Autors, fotografējot un pētot brīvdabas lomu spēlētājus, uzdod jautājumus: Vai maska ir tikai maska vai daļa no personas identitātes, citādi nerealizējama identitātes šķautne? Kas liek biroja darbiniekam ar milzu cirvi rokā pārcelties uz kādu meža nostūri? Kapēc kāds izvēlas būt orks, nevis  bruņinieks, kāds elfs? Vai fantāzijas pasaule ir nodalāma no reālas pasaules?

Reinis Hofmanis "Larp"
15. 05. 2011 - 19. 06. 2011
Live action role playing games show the world that has been created under the impact of mass culture. Such elements of pop culture as film, book and computer game characters become someone’s new identity. Everyday life is changed into a parallel world – the world of fantasy, where future, past and present are not separated. Everything that does not seem possible in the real world is possible in a game. Office man, student, director of a hospital, nurse, militarist, jewelery trader, teacher becomes a sorcerer, ork, zombie, troll, elf, moss man or goblin. Dreams and desire to be a hero are realized and enacted.
The artist, whose work is often characterized by delicate balance between documental photo and staging, in the series “LARP” portrays his heroes outside the game context. Thus the space around them works as an interspace which creates a natural distance between these characters and the viewer. That is to be destroyed in the moment of eye contact.
The author, taking photographs and exploring live action role players, questions: Is a mask just a mask or is it a part of  person’s identity – a side of identity which can not be realized otherwise? What makes an office worker to take a huge axe and move deep in the bush? Why someone chooses to be an ork not a knight or some elf? Is a fantasy world separable from the real world?