/// ... ///
VKN/KAS gribi iestāties? aktuāli darbi projekti kim? vkn diplomandu izstādes linki nodaļa
kim? info 2009 / Armands Zelčs / Bēgšanas mēģinājums / Escape Attempt 2009 / Mārtiņš Ratniks / Zeme / Land 2009 / Miks Mitrēvics / Entropijas kubs / Entropy Cube 2010 / Kaspars Podnieks / Neparasta vieta / Unusual Place 2010 / Dace Džeriņa / Dārgumu telpa / Room of Treasures 2010 / Evelīna Deičmane / Lielais nemiers / The Great Unrest 2010 / Maija Kurševa / Trīskājains gadījums / Three-Legged Case 2010 / Krišs Salmanis / Bezmiegs / Insomnia 2010 / Ieva Epnere / Zaļā Zeme / The Green Land 2010 / Anta Pence, Dita Pence / Objekti un video / Objects and Video 2010 / Kristaps Kalns, Sarmīte Māliņa / Kas man ko slēpt, sēžot vienam rožu dārzā / What is There to Hide Sitting Lone in a Rose Garden 2010 / Reinis Hofmanis / Sale 2010 / F5 / Dārznieks / Gardener 2011 / Ojārs Pētersons / Oranžā puse / The Orange Side 2011 / Mārtiņš Ratniks / Projekcijas / Projections 2011 / Kaspars Podnieks / Svienotie trauki / Communicating Vessels 2011 / Kaspars Groševs / I/O. Bez ienaidniekiem / I/O. Without Enemies 2011 / Reinis Hofmanis / Larp 2011 / Darja Meļņikova / Jaucot līnijas, kārtojot kaudzes / Dashing Lines and Forming Heaps 2011 / Armands Zelčs / Nav tā, kurš ir. Tā vārds ir zināms. / That Is Not Which Is. The Name of That Is Known. 2012 / Indriķis Ģelzis / Aklās skaņas / Blind Sounds 2012 / Indriķis Ģelzis / Tikšanās / The Meeting 2012 / Katrīna Neiburga / Lietu atmiņa / The Memory of Things 2012 / Kristīne Kursiša / Pesonālizstāde / Solo Exhibition 2013 / Miks Mitrevics un Kristīne Kursiša / Septiņas ceturtdienas / Seven Thursdays 2013 / Ieva Epnere / Telpas atmiņa / Mindscapes 2013 / Kaspars Groševs / 00:10:00:00 2013 / Evita Vasiļjeva / Paralēle Verikālei / Parallel to Vertical 2013 / Edgars Lielzeltiņš / Nepārtraukts / Continuous 2013 / Ieva Kraule / 11 no 10 2013 / Kristaps Epners / Personālizstāde / Solo Exhibition 2013 / Ojārs Pētersons / Oranžais stūris / Orange Corner 2013 / Maija Kurševa / Seriāls / Series 2013 / Armands Zelčs / Trials of Fading Landscape 2014 / Darja Meļņikova / A Green Silhouette of Grey 2014 / grupas izstāde / Aspena - Ķemeri
 
 
 Mārtiņš Ratrniks "Projekcijas"
18.02.2011 - 27.03.2011
“Izstādes nosaukumu var saistīt ar faktu, ka cilvēks redz tikai divdimensionālu attēlu, tātad – projekciju. Ir pierasts domāt, ka pasaule ir tāda, kādu to redzam, tomēr, iespējams, mēs redzam to tādu, kādu spējam iztēloties.” (Mārtiņš Ratniks par "Projekcijām")
Izstādē skatāmas trīs projekcijas, no kurām centrālā veidos iedomāta objekta kustības projekciju, savukārt pārējās divas būs saistītas ar telpas iluzoro attēlu divās dimensijās, vai, tieši pretēji, ar plakana objekta radītu ilūziju par telpu. Mākslas darbu papildinās tam īpaši radīta skaņa, ko ir veidojusi mūziķu apvienība Clausthome (Lauris Vorslavs, Ģirts Radziņš), kas nodarbojas ar dažāda veida radiofrekvenču skenēšanu, radiosignālu kolekcionēšanu, skaņas atgriezeniskās saites un modulācijas eksperimentiem. Mārtiņš Ratniks ar Clausthome ir sadarbojies arī citu projektu ietvaros, piemēram, strādājot pie darba "Spektrosfēra" (2006).

Mārtiņš Ratrniks "Projections"
18.02.2011 - 27.03.2011
“The title can be linked to the fact that humans only see in two dimensions, i.e. a projection. It is common to think that the world is like we see it, however it is possible that we see it the way we can imagine it.” (Mārtiņš Ratniks about “Projections”)
There are three projections at the exhibition, one of which will trace the trajectory of an imaginary object, yet the other two will be related to two-dimensional illusionary image of space, or conversely–an illusion of space created by a flat object. The work will be presented with a unique sonic piece created specially for it by Clausthome (Lauris Vorslavs, Ģirts Radziņš), whose projects include scanning of various radio frequencies, collecting of radio signals, experiments with sonic feedback and modulations. Mārtiņš Ratniks has worked with Clausthome on a number of occasions, for example, a project "Spektrosfēra" (2006).