/// ... ///
VKN/KAS gribi iestāties? aktuāli darbi projekti kim? vkn diplomandu izstādes linki nodaļa
kim? info 2009 / Armands Zelčs / Bēgšanas mēģinājums / Escape Attempt 2009 / Mārtiņš Ratniks / Zeme / Land 2009 / Miks Mitrēvics / Entropijas kubs / Entropy Cube 2010 / Kaspars Podnieks / Neparasta vieta / Unusual Place 2010 / Dace Džeriņa / Dārgumu telpa / Room of Treasures 2010 / Evelīna Deičmane / Lielais nemiers / The Great Unrest 2010 / Maija Kurševa / Trīskājains gadījums / Three-Legged Case 2010 / Krišs Salmanis / Bezmiegs / Insomnia 2010 / Ieva Epnere / Zaļā Zeme / The Green Land 2010 / Anta Pence, Dita Pence / Objekti un video / Objects and Video 2010 / Kristaps Kalns, Sarmīte Māliņa / Kas man ko slēpt, sēžot vienam rožu dārzā / What is There to Hide Sitting Lone in a Rose Garden 2010 / Reinis Hofmanis / Sale 2010 / F5 / Dārznieks / Gardener 2011 / Ojārs Pētersons / Oranžā puse / The Orange Side 2011 / Mārtiņš Ratniks / Projekcijas / Projections 2011 / Kaspars Podnieks / Svienotie trauki / Communicating Vessels 2011 / Kaspars Groševs / I/O. Bez ienaidniekiem / I/O. Without Enemies 2011 / Reinis Hofmanis / Larp 2011 / Darja Meļņikova / Jaucot līnijas, kārtojot kaudzes / Dashing Lines and Forming Heaps 2011 / Armands Zelčs / Nav tā, kurš ir. Tā vārds ir zināms. / That Is Not Which Is. The Name of That Is Known. 2012 / Indriķis Ģelzis / Aklās skaņas / Blind Sounds 2012 / Indriķis Ģelzis / Tikšanās / The Meeting 2012 / Katrīna Neiburga / Lietu atmiņa / The Memory of Things 2012 / Kristīne Kursiša / Pesonālizstāde / Solo Exhibition 2013 / Miks Mitrevics un Kristīne Kursiša / Septiņas ceturtdienas / Seven Thursdays 2013 / Ieva Epnere / Telpas atmiņa / Mindscapes 2013 / Kaspars Groševs / 00:10:00:00 2013 / Evita Vasiļjeva / Paralēle Verikālei / Parallel to Vertical 2013 / Edgars Lielzeltiņš / Nepārtraukts / Continuous 2013 / Ieva Kraule / 11 no 10 2013 / Kristaps Epners / Personālizstāde / Solo Exhibition 2013 / Ojārs Pētersons / Oranžais stūris / Orange Corner 2013 / Maija Kurševa / Seriāls / Series 2013 / Armands Zelčs / Trials of Fading Landscape 2014 / Darja Meļņikova / A Green Silhouette of Grey 2014 / grupas izstāde / Aspena - Ķemeri
 
 
 
Ojārs Pētersons "Oranžā puse"
08.01.2011 - 13.02.2011
Ojārs Pētersons vecmoderni* par oranžo pusi: "Paskatījos uz vienu pusi, tad uz otru. Divpusējs skatījums uz vienu veselumu, padomāju. Iznāk - esmu tas, kurš sadala veselumu divās pusēs? Vai bez manis puses vispār eksistē? Bet kas tad ir tas, kur es pats atrodos? Absolūts nekas? Vai arī palieku kādā pusē? Vai arī ir un paliek viens veselums, puses tikai iedomas? Ja es pāreju vienā pusē, nesaprotu - esmu tajā pusē vai šajā pusē? Vai varu būt reizē abās pusēs? Būt abpusējs?  Iekšpusē vai ārpusē? (Kas nosaka, piemēram, krūzītei iekšpusi / ārpusi - kur atrodas osiņa?) Neko nevar saprast. Vai arī pa pusei var saprast? No manas puses skatoties."
No kim? topošās gadagrāmatas: "Nākamajā rītā – tā bija brīvdiena – es e-pastā saņēmu Ojāra sūtījumu, kura pielikumā bija jābūt materiāliem par viņa plānoto izstādi. Mēģināju failu atvērt, un mans datora ekrāns iekrāsojās vienmērīgi oranžā tonī. Sākumā domāju, ka tas ir kāds vīruss, pēc tam atcerējos, ka Ojāram visi mākslas darbi ir oranži. Sāku prātot par Snarka medību karti, “perfektu un absolūti baltu", vai 19. gadsimta franču dzejnieka Alfonsa Alē pilnīgi sarkano lapu, kam viņš deva nosaukumu "Apoplektiskie kardināli, ievācot tomātu ražu pie Sarkanās jūras". Tad teicu sev: "Nē, tādi joki nav Ojāra gaumē, droši vien vainīgs ir mans dators.""  (Jānis Taurens)
*"vecmoderns" -  F5 radīts termins

Ojārs Pētersons "The Orange Side"
08.01.2011 - 13.02.2011
Ojārs Pētersons about the orange side in oldmodern* way: "I glanced to the one side and then to another. Double sided view to the whole, I thought. Does it mean that I am the one who devides the whole in two? Do the sides exist without me at all? But then – what is it, where I am? Could it be absolute nothing? Or maybe I belong just to one of the sides? Or is the whole a unit while its parts - just my phantasm? If I pass to one of the sides, i do not really understand on which of them I am exactly? Can I be on both sides at the same time? Can I be double sided? Inside or outside? (For example, what determines inner side / outer side of a mug – where a holder is located?) I can not understand anything. Or is it still understandable party? When looking from my side."
From the upcomming kim? year book: “The next morning – it was a day off – I received an e-mail from Ojārs with an attachment that should have contained materials on his forthcoming exhibition. I tried to pen the file and my computer screen became coloured in an even orange tone. At first I thought it could be a virus but then remembered all of Ojārs’ artworks are orange. I began to contemplate the map for hunting the Snark, "a perfect and absolute blank" or the 19th century French poet Alphonse Allais’ completely red page which he called "Apoplectic Cardinals Harvesting Tomatoes by the Red Sea". I then said to myself: "No, these jokes are not to Ojārs’ taste, my computer is probably at fault."" (Jānis Taurens)
*oldmodern – the term created by F5 artists