/// ... ///
VKN/KAS gribi iestāties? aktuāli darbi projekti kim? vkn diplomandu izstādes linki nodaļa
kim? info 2009 / Armands Zelčs / Bēgšanas mēģinājums / Escape Attempt 2009 / Mārtiņš Ratniks / Zeme / Land 2009 / Miks Mitrēvics / Entropijas kubs / Entropy Cube 2010 / Kaspars Podnieks / Neparasta vieta / Unusual Place 2010 / Dace Džeriņa / Dārgumu telpa / Room of Treasures 2010 / Evelīna Deičmane / Lielais nemiers / The Great Unrest 2010 / Maija Kurševa / Trīskājains gadījums / Three-Legged Case 2010 / Krišs Salmanis / Bezmiegs / Insomnia 2010 / Ieva Epnere / Zaļā Zeme / The Green Land 2010 / Anta Pence, Dita Pence / Objekti un video / Objects and Video 2010 / Kristaps Kalns, Sarmīte Māliņa / Kas man ko slēpt, sēžot vienam rožu dārzā / What is There to Hide Sitting Lone in a Rose Garden 2010 / Reinis Hofmanis / Sale 2010 / F5 / Dārznieks / Gardener 2011 / Ojārs Pētersons / Oranžā puse / The Orange Side 2011 / Mārtiņš Ratniks / Projekcijas / Projections 2011 / Kaspars Podnieks / Svienotie trauki / Communicating Vessels 2011 / Kaspars Groševs / I/O. Bez ienaidniekiem / I/O. Without Enemies 2011 / Reinis Hofmanis / Larp 2011 / Darja Meļņikova / Jaucot līnijas, kārtojot kaudzes / Dashing Lines and Forming Heaps 2011 / Armands Zelčs / Nav tā, kurš ir. Tā vārds ir zināms. / That Is Not Which Is. The Name of That Is Known. 2012 / Indriķis Ģelzis / Aklās skaņas / Blind Sounds 2012 / Indriķis Ģelzis / Tikšanās / The Meeting 2012 / Katrīna Neiburga / Lietu atmiņa / The Memory of Things 2012 / Kristīne Kursiša / Pesonālizstāde / Solo Exhibition 2013 / Miks Mitrevics un Kristīne Kursiša / Septiņas ceturtdienas / Seven Thursdays 2013 / Ieva Epnere / Telpas atmiņa / Mindscapes 2013 / Kaspars Groševs / 00:10:00:00 2013 / Evita Vasiļjeva / Paralēle Verikālei / Parallel to Vertical 2013 / Edgars Lielzeltiņš / Nepārtraukts / Continuous 2013 / Ieva Kraule / 11 no 10 2013 / Kristaps Epners / Personālizstāde / Solo Exhibition 2013 / Ojārs Pētersons / Oranžais stūris / Orange Corner 2013 / Maija Kurševa / Seriāls / Series 2013 / Armands Zelčs / Trials of Fading Landscape 2014 / Darja Meļņikova / A Green Silhouette of Grey 2014 / grupas izstāde / Aspena - Ķemeri
 
 
 
Ieva Epnere "Zaļā zeme"
04. 09. 2010 - 03. 10. 2010
Izstādē eksponētās fotogrāfijas un instalācija ir ne vien unikāls un kvalitatīvs artefakts, bet arī sociokulturāls tipiskas Latvijas mazpilsētas portretējums.
"Zaļā zeme" ir stāsts par laiku, pagātni un tagadni, par laiku, kas ir pārvērtis kādu Latvijas mazpilsētu, kas agrāk bijusi ļoti aktīva un dzīvīga vieta. Tā ir Vaiņode – Ievas Epneres bērnības vieta, kur māksliniece katru vasaru pavadīja 3 mēnešus.
Vaiņodei ir interesanta vēsture un tā ir piedzīvojusi dažādus laikus, tajā savā laikā atradās cepelīnu angāri, kurus šodien pazīstam kā Rīgas centrāltirgus paviljonus. Padomju laikā Vaiņodē atradās stratēģiski nozīmīgs militārais lidlauks, dzelzceļa stacija, kas darbojās līdz 1997. gadam un kas šobrīd šķiet iemigusi uz nenoteiktu laiku.
Vietas, kur agrāk dzīvoja militāristi ar savām ģimenēm, tagad ir pārvērtušās par zaļām pļavām. Darbs pie projekta "Zaļā zeme" ir kā "redzes treniņš". Tā nav skumšana pēc aizgājušajiem laikiem, tā ir brīnumu meklēšana tagadnē, mūsu ikdienā.
Uzsvars ir likts uz ainavu un cilvēka portretējumu ainavā. Ievu Epneri interesē notvert un atainot atmosfēru un noskaņu, kas šobrīd valda mazpilsētā.
Šī fotogrāfiju sērija un instalācija  ir ceļojums laikā, kad mākslinieces personīgā pieredze, bērnībā pavadītās vasaras Vaiņodē šobrīd tiek transformēta caur noteiktiem sociāliem procesiem sabiedrībā, kas nav vairs bērna acīm veidota pasaule, bet gan realitāte.

Ieva Epnere "The Green Land"
04. 09. 2010 - 03. 10. 2010
Photographies and the installation, exposed in "The Green Land", are not only a unique artifact of a high quality, but also a sociocultural portrait of a typical town in Latvia nowadays.
"The Green Land” tells a story about time, past and present, which has changed a certain town, once very active and lively place. This town is Vaiņode – a childhood place of the author, Ieva Epnere, where artist used to spend 3 summer months each year.
Vaiņode is a place of a diverse and interesting history; once it has been a place of the zeppelin hangars, which are now known as pavillions of the Riga Centram market. During the Soviet time, in Vaiņode there was a strategic military airport, railway station, which was in use till the 1997, and which now seems to have fallen asleep for an uncertain time.
Places, where once families of the military persons used to live, now has turned into green meadows. Work with "The Green Land” is a kind of a "vision training". It is not longing for the past times, rather a way to search for the miracles in our present, in our daily life.
Accent in this exhibition falls on landscape and on portrait of a human in landscape. Ieva Epnere is interested in grasping and revealing the atmosphere and the mood, which now covers Vaiņode town.