/// ... ///
VKN/KAS gribi iestāties? aktuāli darbi projekti kim? vkn diplomandu izstādes linki nodaļa
kim? info 2009 / Armands Zelčs / Bēgšanas mēģinājums / Escape Attempt 2009 / Mārtiņš Ratniks / Zeme / Land 2009 / Miks Mitrēvics / Entropijas kubs / Entropy Cube 2010 / Kaspars Podnieks / Neparasta vieta / Unusual Place 2010 / Dace Džeriņa / Dārgumu telpa / Room of Treasures 2010 / Evelīna Deičmane / Lielais nemiers / The Great Unrest 2010 / Maija Kurševa / Trīskājains gadījums / Three-Legged Case 2010 / Krišs Salmanis / Bezmiegs / Insomnia 2010 / Ieva Epnere / Zaļā Zeme / The Green Land 2010 / Anta Pence, Dita Pence / Objekti un video / Objects and Video 2010 / Kristaps Kalns, Sarmīte Māliņa / Kas man ko slēpt, sēžot vienam rožu dārzā / What is There to Hide Sitting Lone in a Rose Garden 2010 / Reinis Hofmanis / Sale 2010 / F5 / Dārznieks / Gardener 2011 / Ojārs Pētersons / Oranžā puse / The Orange Side 2011 / Mārtiņš Ratniks / Projekcijas / Projections 2011 / Kaspars Podnieks / Svienotie trauki / Communicating Vessels 2011 / Kaspars Groševs / I/O. Bez ienaidniekiem / I/O. Without Enemies 2011 / Reinis Hofmanis / Larp 2011 / Darja Meļņikova / Jaucot līnijas, kārtojot kaudzes / Dashing Lines and Forming Heaps 2011 / Armands Zelčs / Nav tā, kurš ir. Tā vārds ir zināms. / That Is Not Which Is. The Name of That Is Known. 2012 / Indriķis Ģelzis / Aklās skaņas / Blind Sounds 2012 / Indriķis Ģelzis / Tikšanās / The Meeting 2012 / Katrīna Neiburga / Lietu atmiņa / The Memory of Things 2012 / Kristīne Kursiša / Pesonālizstāde / Solo Exhibition 2013 / Miks Mitrevics un Kristīne Kursiša / Septiņas ceturtdienas / Seven Thursdays 2013 / Ieva Epnere / Telpas atmiņa / Mindscapes 2013 / Kaspars Groševs / 00:10:00:00 2013 / Evita Vasiļjeva / Paralēle Verikālei / Parallel to Vertical 2013 / Edgars Lielzeltiņš / Nepārtraukts / Continuous 2013 / Ieva Kraule / 11 no 10 2013 / Kristaps Epners / Personālizstāde / Solo Exhibition 2013 / Ojārs Pētersons / Oranžais stūris / Orange Corner 2013 / Maija Kurševa / Seriāls / Series 2013 / Armands Zelčs / Trials of Fading Landscape 2014 / Darja Meļņikova / A Green Silhouette of Grey 2014 / grupas izstāde / Aspena - Ķemeri
 
 
 
Miks Mitrēvics sadarbībā ar Kristīni Kursišu "Entropijas kubs"
08. 10. 2009 - 01. 11. 2009
Entropija, kuru var skaidrot kā neizbēgamu kādās sistēmas sairumu, vienmēr gūst virsroku pār cilvēces veidoto kārtību un progresu. Tās iedarbība ir neizbēgama, pat brutāla, un ir kā neapturama inerce, kas sagrauž savā ceļā visu. Tas, cik ilgi ieviestā kārtība spējīga pretīstāvēt entropijas spēkam, ir tikai laika jautājums. Agrāk vai vēlāk zāle salauž asfaltu, bet templis kļūst par drupām. Sairums ir neizbēgams, laiks pienāk arī galerijas baltajam kubam. Ierosmi izstādes idejai māksliniekam sniedza gan VKN galerijas telpas iezīmes, kuras rada asociācijas ar ikonisko galerijas balto kubu, gan ikdienas vidē vērojamais (mākslinieka darbnīca atrodas izbijušas tekstilfabrikas cehā), kā arī imagināras diskusijas ar amerikāņu mākslinieku Robertu Smitsonu (Robert Smithson, 1938-1973).

Miks Mitrēvics in collabaration with Kristīne Kursiša "Entropy Cube"
08. 10. 2009 - 01. 11. 2009
Entropy, defined as inevitable and steady deterioration of a system, always gains the upper hand over order and progress established by the humanity. Its force is inevitable, even brutal, and like an unstoppable inertia overturns everything in its way. The length of time order can withstand entropy is only a matter of time. Sooner or later grass cracks asphalt and temple turns into ruins. Disruption is inescapable; time will come for the white cube of a gallery. The inspiration for the exhibition came from the VKN Gallery itself which reminds one of the iconic white gallery cube as well as from everyday observations (the artist’s studio is located in a workshop of a former textile factory) and imaginary discussions with American artist Robert Smithson (1938-1973).