/// ... ///
VKN/KAS gribi iestāties? aktuāli darbi projekti kim? vkn diplomandu izstādes linki nodaļa
 
  FB event šeit

Grupas izstāde "Sintēze"
28.08.-09.10.2020

Bijušajā tekstilrūpnīcā Boļševička
Izstādes atklāšana: 28. augustā 15:00 

Izstādē piedalās: Annemarija Gulbe, Miķelis Mūrnieks, Alise Sondōre, Jānis Šneiders, Aina Bikse, Krišjānis Elviks, Madara Kvēpa
Izstādes kuratore: Auguste Petre

No šī gada 28. augusta līdz 9. oktobrim bijušajā tekstilrūpnīcā “Boļševička” norisināsies jaunākās mākslinieku paaudzes grupas izstāde “Sintēze.
Īstenības pētīšana caur kustību, attīstību un pretrunām”, kurā 7 mākslinieki ar speciāli šai izstādei radītu darbu starpniecību risina jautājumus par
totalitātes un totalitārisma ideju iespējamību mūsdienu kultūrā.
Izstādes kuratore Auguste Petre dalībai aicinājusi 20. gs. 90. gados Latvijā dzimušos māksliniekus Ainu Bikši, Krišjāni Elviku, Annemariju Gulbi,
Madaru Kvēpu, Miķeli Mūrnieku, Alisi Sondori un Jāni Šneideru, un aicinājusi viņus atgriezties pie mūsdienu vizuālajā mākslā mazāk pētītiem
politiskajiem jēdzieniem - totalitārisms un totalitāte.
Latīņu valodas vārds totus jeb totalis laika gaitā mainījies, pamatā saglabājot ideju par totalitāti kā visaptverošu lielumu, kopību, pilnību. Izstādes
koncepcija balstīta totalitātes jēdziena vēsturiskajā izpētē, īpašu uzmanību vēršot Georga Vilhelma Frīdriha Hēgeļa dialektiskās filozofijas skatījumam.
Jaunākā mākslinieku paaudze ir pirmā, kas dzimusi pēc Padomju Savienības sabrukuma un tas ir liels izaicinājums jaunajiem autoriem apskatīt šos
jēdzienus attālināti, ņemot vērā līdz šim pastāvošos uzskatus par to nozīmi. Kuratore, veidojot šo izstādi, ir domājusi par 20. gs. 90. gados izveidojušos
īpašo stāvokli, kas emocionāli, mentāli un saimnieciski ietekmējis postpadomisko Latviju. Distance no piederības Latvijai, kas ir Padomju Savienības
sastāvā, paver iespējas pagātnes procesus uzlūkot no svaiga skatu punkta. A. Petre izstādes dalībniekiem uzdod jautājumu - kā totalitāte idejiski
realizējas 21. gadsimtā? Šādā veidā mākslinieki ir lūgti atspoguļot savu izpratni par iepriekš minētajiem terminiem, pieļaujot to, ka mākslinieciskās
refleksijas var būt atšķirīgas. Veids, kā mūsdienu mākslinieki runā par savu un kolektīvo māksliniecisko pieredzi ir nepārprotami mainījies, taču nemitīgi
turpina attīstīties. Izpratne par absolūto varu no kanoniskas paradigmas reducējusies līdz dziļi personīgai pieredzei.
Izstādes nosaukums, līdzīgi kā pati tēma, spēlējas ar atšķirībām nozīmju uztvērumos. Mūslaiku valodā pieņemts, ka vārds “sintēze” paskaidro
visdažādākās lietas, taču kā ideja tas ir cieši saistīts ar hēgelisko dialektiku, kur tiek izmantots par skaidrojošo metodi tēzes un antitēzes pretrunu
atrisināšanai. Šajā gadījumā kuratores izvirzītais jautājums uztverams kā tēze, savukārt mākslinieku atbildes uz to - antitēze. Pati sintēze izstādē kļūst
pilnvērtīga tikai saskarsmē ar skatītāju.

Darba laiks: Trešdiena - Sestdiena, no plkst. 15:00 līdz 20:00